Digi FM face dar de casa VOUA! 

Digi FM face dar de casa VOUA! 

Din 24 noiembrie 2015 si pana pe 21 decembrie, in fiecare dimineata de luni pana vineri, Prima Editie cu Bogdan Miu si Carmen Constantin, va aduce cadouri tocmai bune de pus in casa.

Facem dar de casa Voua!Deschidem magazinul Casa Rusu pentru voi. Puteti castiga o biblioteca, sau un birou, adica piesa de mobilier a zilei, doar ascultand DigiFM si participand la concursul nostru.

BONUS, la finalul campaniei, toti ce care participa intra in tragerea la sorti pentru premiul cel mare, un voucher de 10.000 lei tocmai bun de consumat in magazinele Casa Rusu!

In plus, intre marti 24 noiembrie si vineri 27 noiembrie, sansele sunt duble, pentru ca avem CADOU DE BLACK FRIDAY DE LA CASA RUSU! Premiere dubla! Organizam nu unul, ci doua momente de concurs in fiecare dimineata.

Afla toate ofertele partenerilor nostri, de BLACK FRIDAY: http://www.mobilacasarusu.ro/

 

Vezi Regulamentul concursului

 

 

VA RUGAM SA CITITI REGULAMENTUL CONCURSULUI:

Regulamentul concursului „DigiFM face dar de casa Voua”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului.

Organizatorul concursului „DigiFM Face Dar de Casa Voua” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este:

RCS & RDS S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Sector 5, Cod Unic de Inregistrare 5888716, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/12278/1994, cod IBAN RO06 INGB 0001000188248913 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, reprezentată prin domnul Ioan Bendei – Vicepresedinte C.A., denumită în cele ce urmează „Organizator” sau „RCS&RDS”.

Prezentul Concurs este organizat de catre RCS & RDS în executarea contractului de parteneriat (denumit in continuare “Contractul de Parteneriat”) incheiat cu RUS SAVITAR SRL, cu sediul in Str. Conac nr. 20, Dumbravita, jud. Timis, avand Cod unic de inregistrare nr. RO 6326791, numar de ordine in Registrul comertului J35/2652/1994, avand cont nr. cont: RO81BRDE360SV55169783600, BRD Timisoara, reprezentata de Rusu Cristian - director general, denumita in continuare „Casa Rusu” . Conform prevederilor Contractului de Parteneriat, Casa Rusu este responsabil, in mod individual si separat de Organizator, sa asigure premiile Concursului constand in 12 biblioteci marca Casa Rusu, 12 birouri marca Casa Rusu plus un voucher in valoare de 10.000 (zecemii) lei pentru a fi folosit la Casa Rusu in vederea achizitionarii de produse de mobilier, asa cum aceste premii sunt identificate in art. 6, alin. 6.1 din prezentul regulament al Concursului („Regulamentul”). Participantii la Concurs (“Participantii”) sunt informati ca Organizatorul nu are nicio responsabilitate legala sau contractuala cu privire la premii, procurarea si/sau calitatea acestor premii ale Concursului si/sau retinerea si plata oricaror taxe, impozite si/sau contributii in legatura cu aceste premii. Prin urmare, in toate locurile in care prezentul Regulament ar putea face trimitere la „obligatiile Organizatorului” in privinta procurarii si/sau calitatii premiilor si/sau retinererii si platii oricaror taxe, impozite si/sau contributii pentru, asupra si in legatura cu premiile Concursului, se va intelege ca fiind vorba, in mod exclusiv, de obligatiile Casei Rusu.

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 24.11.2015, dupa cum se detaliaza la art. 8 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „www.Digi-FM.ro”.

Art. 2. Temeiul legal

Regulamentul Concursului este redactat in temeiul cu Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Durata Concursului. Teritoriul Concursului.

Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul emisiunilor postului de radio „Digi FM”, detinut de Organizator, transmise la nivel national pe frecventele radio ale postului de radio „Digi FM”, in perioada cuprinsa intre data de 24.11.2015 si data de 21.12.2015, dupa cum urmeaza:

De Luni pana Vineri, in intervalul 09.00-10.00, se va desfasura o sesiune de concurs in cadrul emisiunii Prima Editie realizata de Bogdan Miu si Carmen Constantin pe postul de radio DigiFM.

Concursul se poate prelungi si in data de 22.12.2015 in conditiile prevazute la art.5.1 din prezentul regulament.

Art. 4. Conditiile de participare la Concurs

La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 24.11.2015;

 2. au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;

 3. accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, prenumele, textele, vocea si/sau fotografiile lor, prezentate, comunicate de participantii la Concurs sau realizate cu ocazia sau in legatura cu acest Concurs, sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu Concursul conform prezentului Regulament, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial (sume de bani si/sau orice alta contraprestatie, indiferent de natura);

 4. nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si/sau ai Casa Rusu si/sau ai grupului de societati „RCS & RDS” si/sau „Casa Rusu”.

 5. nu sunt rude sau afini ale persoanelor mentionate la lit. d) de mai sus, pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau colaterala;

 6. detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca Participantii sunt declarati castigatori ai Concursului;

 7. Participantii iau la cunostinta ca prestatia realizata de oricare Participant declarat castigator cu ocazia desemnarii sale si/sau a acordarii premiilor va putea fi inregistrata de Organizator pe suport audio, suport audiovizual si/sau pe orice alt tip de suport (ex. suport foto, etc), materialele astfel obtinute urmand sa fie folosite de Organizator in scop publicitar, in principal, in scopul promovarii Concursului si a postului de radio „Digi FM”, conform necesitatilor acestuia. Astfel, participarea la Concurs presupune acordul castigatorilor premiilor Concursului referitor la faptul ca: (i) numele si prenumele, (ii) localitatea in care domiciliaza, (iii) imaginea si/sau vocea; (iv) prestatiile lor cu ocazia desemnarii si/sau a acordarii premiilor sa poata fi facute publice si folosite de Organizator conform necesitatilor proprii de promovare, fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului si/sau a Casa Rusu. Totodata, Participantii iau la cunostinta ca Organizatorul poate decide ca, in scopul predarii premiilor reglementate la art. 6,alin. 6.1 de mai jos, sa organizeze un eveniment public, fara sa fie insa obligat la aceasta. Dispozitiile prezentului paragraf se aplica corespunzator si in ceea ce priveste participarea castigatorilor la acest eveniment. Prin acceptarea premiilor si semnarea la intrarea in posesia acestora, castigatorii Concursului isi vor da acordul explicit cu privire la cele mentionate in prezentul paragraf.

Prin inscrierea la Concurs, Participantii confirma in mod expres (ca): (i) au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si (iii) au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate sa fie anulate.

Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului

5.1. Mecanismul Concursului

Concursul se desfasoara prin intermediul postului de radio „Digi FM”, detinut de Organizator, pentru durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul Concursului” de mai sus.

Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum se detaliaza la art. 4Conditiile de participare la Concurs”.

Astfel, de Luni pana Vineri in perioada de concurs, intre orele 09.00 si 10.00 se va organiza sesiunea de concurs. Sesiunea de Concurs aferenta fiecarui interval orar aici mentionat dureaza 5 (cinci) minute de la momentul in care se da semnalul de incepere a Concursului, dupa cum se detaliaza mai jos.

Intre 24 si 27 noiembrie vor fi organizate cate doua sesiuni de concurs pe zi; momentul zilei si un moment bonus in onoarea promotiilor de Black Friday ale partenerilor DigiFM.

Momentul concursului:

Persoana care prezinta emisiunea „Digi FM” radiodifuzata la momentul in care se organizeaza sesiunea de Concurs, va da semnalul de incepere a Concursului”. Din acest moment, Participantii trebuie sa trimita un mesaj SMS la numarul 0774 600 600, numar cu tarif normal (respectiv 0.062 Euro,TVA inclus), cu textul „Ascult DigiFM”. Tariful pentru mesajele SMS se aplica automat, odata cu trimiterea mesajului SMS.

Vor fi considerate mesaje SMS valabile numai mesajele SMS primite in interiorul sesiunii de Concurs, respectiv in cele 5 (cinci) minute de la momentul in care se da semnalul de incepere a Concursului si care nu sunt expediate prin linii telefonice cu identitate ascunsa (denumite in continuare „SMS-uri Valabile”).

Persoana care prezinta emisiunea „Digi FM” la momentul inchiderii Sesiunii de concurs, va contacta telefonic Participantul expeditor al SMS-ului Valabil cu numarul 100. In cazul in care, intr-o Sesiune de concurs, nu se strang 100 de SMS-uri Valabile, va  fi contactat  telefonic Participantul expeditor al ultimului SMS Valabil primit.  Daca un astfel de Participant va raspunde la telefon, va primi premiile de la art. 6,alin. 6.1 de mai jos, respectiv ori o biblioteca ori un birou de la Casa Rusu (in functie de alegerea Organizatorului de dinainte de inceperea sesiunii de Concurs). Daca expeditorul SMS-ului Valabil cu numarul 100 sau a ultimului SMS Valabil primit, dupa caz, nu raspunde la telefon, aceste premii se vor raporta in urmatoarea Sesiune de concurs. Daca la finalul Concursului, in ultima Sesiune de concurs, respectiv in Sesiunea de Concurs din ziua de 21.12.2015, Participantul care a trimis SMS-ul Valabil cu nr. 100 sau a ultimului SMS Valabil primit nu raspunde la telefon, perioada de Concurs se va prelungi automat si in ziua de Marti, 22.12.2015, cand se va organiza o sesiune extra de concurs, astfel incat reportul final sa-si gaseasca un Castigator. In scopul evitarii oricarui dubiu, Organizatorul aduce la cunostinta Participantilor ca numarul de premii atribuibile in Concurs ramane neschimbat, fiind cel determinat la art. 6 de mai jos. Daca nici in acesta Sesiune extra de concurs, reportul final nu poate fi atribuit, Concursul se va inchide, iar premiile care reprezinta reportul final nu se vor mai atribui, Casa Rusu putand dispune liber de ele.

Exemplu: Daca in orice zi de Concurs premiile nu pot fi atribuite intr-o Sesiune de Concurs, in Sesiunea urmatoare de concurs, se vor atribui 2 (doua) piese de mobilier de la Casa Rusu. Daca in ziua de Vineri, 4 decembrie, nu s-a putut atribui niciun premiu si nu exista niciun premiu reportat din sesiunea anterioara, iar la Sesiunea de concurs din ziua de Luni, 7 decembrie de la ora 09:00, participantul contactat telefonic raspunde, acest Participant va castiga doua piese de mobilier de la Casa Rusu.

Participantii declarati castigatori in cadrul unei Sesiuni de concurs nu mai pot participa la alte sesiuni ale Concursului. Astfel, daca Participantul declarat castigator intr-una din sesiunile de Concurs anterioare, trimite un mesaj SMS Valabil in cadrul unor sesiuni de Concurs ulterioare celei in care a fost desemnat castigator, mesajul SMS expediat de acesta nu va fi luat in considerare si, daca va fi cazul, se va alege castigator, cu respectarea Regulamentului, Participantul expeditor al urmatorului SMS Valabil sau al SMS-ului Valabil anterior, daca sunt mai putin de 100 de SMS-uri Valabile. Exemplu: Daca intr-o Sesiune de concurs se inregistreaza 100 de SMS-uri Valabile, iar Participantul expeditor al SMS-ului cu numarul 100 este un Participant desemnat castigator intr-o Sesiune de concurs anterioara, se desemneaza castigator participantul cu numarul de SMS Valabil 101. Daca intr-o Sesiune de concurs se inregistreaza 60 de SMS-uri Valabile, iar Participantul expeditor al SMS-ului Valabil cu numarul 60 este un Participant desemnat castigator intr-o Sesiune de concurs anterioara, se desemneaza castigator Participantul cu numarul de SMS Valabil 59.

Organizatorul va considera ca fiecare Participant detine cu titlu legal cartela SIM sau ca are autorizarea expresa a proprietarului cartelei SIM dupa care expediaza mesajul SMS ce corespunde numarului de telefon mobil cu care Participantul este inregistrat in Concurs.

Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii in care: (i) mesajele SMS nu ajung la Organizator datorita unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; (ii) mesajele SMS ajung in alta forma/format de natura a face imposibila participarea la Concurs; (iii) mesajele SMS ajung cu o intarziere nejustificata, din cauza unor probleme tehnice si/sau de trafic; (iv) exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; (v) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (vi) altele asemenea.

5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului

Desemnarea castigatorilor fiecarei zile de Concurs:

Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1 de mai sus.

Castigatorii premiilor constand in piese de mobilier (biblioteci sau birouri) de la casa Rusu, identificate la art. 6,alin. 6.1 de mai jos, se desemneaza de Organizator, conform celor mentionate la alin. 5.1. de mai sus. Acesti castigatori se anunta pe postul de radio „Digi FM” si se pot anunta si pe site-ul www.Digi-FM.ro, la alegerea Organizatorului.

Totodata, Castigatorii pot fi anuntati si pe site-ul Casa Rusu. In scopul evitarii oricarui dubiu, este pe deplin inteles de Participanti ca anuntarea pe postul de radio „Digi FM”, detinut de Organizator, este suficienta pentru indeplinirea cerintelor legii.

Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, a copiei actului de identitate si/sau a oricaror alte documente solicitate de Organizator.

Desemnarea si anuntarea Castigatorului premiului suplimentar al Concursului (voucherul in valoare de 10.000 lei)

Participantii din fiecare zi de concurs, care nu au fost declarati castigatori in cadrul sesiunilor de premiere, vor participa la extragerea pentru acordarea premiului suplimentar mentionat la art. 6, alin. 6.1, lit. b) de mai jos, respectiv a unui voucher valabil in magazinele Casa Rusu, in valoare de 10.000 lei (zecemiilei) TVA inclus, la extragerea din data de 21.12.2015 sau, daca se prelungeste concursul in conditiile art.5.1, 22.12.2015. Tragerea la sorti se va realiza dupa urmatoarea formula de calcul: random din softul Microsoft Excel - „rand( )*n”, unde „n” este numarul total al Participantilor nedeclarati castigatori in cadrul tuturor Sesiunilor de premiere.

Castigatorul premiului suplimentar al concursului va fi desemnat si anuntat in ultima sesiune de premiere din concurs de catre persoana/ele care prezinta emisiunea matinala DigiFM. Castigatorul va fi contactat telefonic sa intre in direct pe postul de radio „Digi FM”.

Niciun Castigator nu va putea intra in posesia premiului inainte de a semna o conventie prin care declara ca a luat la cunostinta de prezentul regulament si ca isi asuma integral obligatiile ce ii revin in baza acestuia.

5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului

Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente in domeniu.

5.4.Fraudarea Concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. Participarea la Concurs utilizand echipamente tehnice altele decat telefonul mobil, cum ar fi computere sau alte echipamente tehnice conectate la telefoane sau cartele SIM este interzisa. In cazul constatarii unor astfel de situatii, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului si la nevalidarea mesajului SMS.

5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor Castigatori

Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca Participantii castigatori nu comunica Organizatorului datele personale mentionate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos sau in cazul in care, ulterior comunicarii, se dovedeste ca informatiile furnizate de Participantii castigatori pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator in conditiile prezentului Regulament. Daca situatia se repeta, Organizatorul isi rezerva dreptul fie sa desemneze si valideze un alt Participant castigator, fie sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor participanti castigatori.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.

6.1. Premiile

In cadrul Concursului se acorda urmatoarele premii:

12 de biblioteci de la magazinele Casa Rusu si 12 birouri de la magazinele Casa Rusu avand o valoare de 600 (sase sute) lei (TVA inclus) fiecare. Valoarea totala a premiilor ce urmeaza a fi acordate in cadrul Concursului este de 14.400 (paisprezecemiipatrusute) lei (TVA inclus).

Ca un premiu suplimentar, dintre toti participantii necastigatori se va extrage un castigator al Premiului Cel mare, adica un voucher de 10.000 (zecemii)lei (TVA inclus), care va fi folosit in centrele Casa Rusu.

Valoarea totala a premiilor zilnice plus premiul suplimentar este de: 24.400 (douazecisipatrupatrusute) lei (TVA inclus).

Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor. Intrucat la alegerea produselor in magazinele Casa Rusu pot aparea diferente de pret, in plus sau in minus, intre valoarea voucher-ului acordat ca premiu suplimentar si pretul produselor de mobilier alese de castigator, Co-Organizatorul nu-si asuma plata eventualelor diferente de suma in plus sau in minus, acestea fiind asumate exclusiv de castigator. Produsele ce pot fi achizitionate din Magazinele Casa Rusu in contul voucher-ului sunt doar cele la pret de lista, Castigatorul neputand beneficia de eventualele alte promotii existente in magazinele Casa Rusu.

6.2. Acordarea Premiilor

Validarea oricarui premiu se poate face numai in baza urmatoarelor:

 • in baza datelor personale comunicate de castigatori Organizatorului in ziua cand sunt desemnati castigatori si contactati telefonic de Organizator, dupa cum s-a detaliat mai sus. Participantii vor comunica Organizatorului numele si prenumele, adresa de domiciliu, data nasterii, o adresa de posta electronica (e-mail). Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.

 • in baza actului de identitate valabil (buletin de identitate sau carte de identitate) transmis Organizatorului prin oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail fara semnatura digitala autorizata), posta cu confirmare de primire, personal, la sediul DigiFM din Str. Panduri 71, sector 5, Bucuresti, la alegerea Participantilor desemnati castigatori, in termen de 4 (patru) zile lucratoare de la data desemnarii;

 • in baza documentelor de predare si/sau primire emise de si/sau incheiate cu Participantii castigatori, la latitudinea Organizatorului (ex: declaratii unilaterale de primire a premiilor, procese-verbale de predare-primire a premiilor, conventii de predare-primire a premiilor, etc).

Premiile de la alin. 6.1 respectiv piesele de mobilier de la Casa Rusu se predau de Co-Organizator in termen de 90 (nouazeci) de zilelucratoare de la data desemnarii castigatorilor conform Regulamentului. Predarea acestor premii se va face dupa cum urmeaza:

 1. Co-Organizatorul le va expedia premiile cu confirmare de primire (prin posta, prin posta rapida, etc). Co-Organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia premiul o singura data pe numele si adresa indicate de Participantul castigator si pe costurile Co-Organizatorului. Daca un castigator sau mai multi nu se prezinta in termenul indicat pentru ridicarea premiilor constand intr—o piesa de mobilier Casa Rusu (cum ar fi, in termenul notificat de Posta Romana, in cazul expedierii premiului prin posta), premiul va fi returnat la Co-Organizator. Retrimiterea premiilor in aceasta situatie se va face pe cheltuiala exclusiva a Participantilor castigatori. Daca premiile se returneaza la Co-Organizator pentru a 2-a oara, Participantii castigatori pot revendica aceste premii de la Co-Organizator in termen de 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data la care au fost desemnati castigatori. Dupa expirarea acestui termen, Co-Organizatorul este exonerat de orice raspundere privind plata premiilor care nu au fost ridicate de Participantii castigatori, obligatia de predare a premiului incetand si Concursul fiind declarat inchis. In situatia nerevendicarii premiilor in termenul anterior mentionat, Casa Rusu va avea dreptul sa dispuna de astfel de premii dupa cum crede de cuviinta.

 2. In cazul premiului suplimentar, beneficiarul va merge cu voucher-ul primit de la Co-Organizator intr-un centru Casa Rusu, la o data stabilita in prealabil cu acesta si il va consuma intr-o singura sesiune de cumparaturi.

Voucherul nu este transferabil si nici nu poate fi folosit partial. Nu se primeste contravaloarea lui in bani si nici nu se poate primi doar o parte din banii nefolositi.

Organizatorului si Co-Organizatorului nu li se incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt asumate in mod expres prin prezentul Regulament (Exemplu: costuri de transport pe care Participantul castigator trebuie sa le suporte pentru a ajunge la locul de ridicare a premiilor, mentionat la lit. (i) si lit.(ii) de mai sus.)

Art. 7. Protectia datelor personale

Prin participarea la concursul “DigiFM Face Dar de Casa Voua”, respectiv prin transmiterea oricarui mesaj SMS si acceptarea de a intra in direct pe postul de radio „Digi FM”, orice Participant isi exprima acordul expres, irevocabil si neechivoc ca toate datele cu caracter personal: (i) sa fie incluse in baza de date a RCS & RDS S.A., persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 15643, (ii) prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu Concursul conform Regulamentului si (iii) sa fie transmise eventualilor subcontractori si Casa Rusu in scopul organizarii Concursului si acordarii premiilor. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este "reclama, marketing si publicitate". Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in baza acestui Regulament sunt, in principal: pentru Participanti, numerele de telefon mobil, iar pentru Participantii desemnati castigatori numele si prenumele, adresa de domiciliu, data nasterii, seria si numarul actului de identitate, data emiterii si perioada de valabilitate a acestuia, numarul de telefon mobil, adresa de posta electronica (e-mail). Daca va fi cazul, codul numeric personal al Participantilor desemnati Castigatori se poate utiliza exclusiv in temeiul art. 8, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 677/2001 si exclusiv in scopul retinerii, virarii si declararii impozitului pe veniturile din premii conform legii.

Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor in vederea organizarii Concursului, desemnarii castigatorilor, publicarii numelor castigatorilor si a premiilor acordate acestora, si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc). In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, Organizatorul va face publice prin mijloace specifice numele castigatorilor si premiile acordate.

Conform dispozitiilor art. 20 alin.(1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata („Legea nr. 677/2001”), Organizatorul are obligatia sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii Concursului, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre Organizator si pot fi comunicate numai catre Casa Rusu si subcontractorii cu care Organizatorul colaboreaza in vederea organizarii Concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul Concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui Concurs, RCS & RDS nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date catre Casa Rusu si eventualii subcontractori se realizeaza numai in scopul derularii Concursului, desemnarii castigatorilor si predarii premiilor Concursului. RCS & RDS nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre Casa Rusu si eventualii sai subcontractori.

Cu exceptia cazurilor in care din Regulament rezulta permisiunea dezvaluirii si/sau transmiterii, Organizatorul are obligatia sa pastreze stricta confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal apartinand Participantilor, acestia urmand sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin Regulament. Organizatorul va transmite Casa Rusu si eventualilor subcontractori datele cu caracter personal sub obligatia de confidentialitate. 

Participantii la Concurs au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor lor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala. 

Participantii la Concurs au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze catre RCS & RDS o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul „Digi FM” din Sos. Panduri 71, sector 5, Bucuresti.

Participantii au obligatia sa informeze RCS & RDS de indata in cazul in care constata ca unele date cu caracter personal furnizate sunt incorecte.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina de concurs din cadrul paginii de internet www.Digi-FM.ro. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator si/sau Casa Rusu in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permit sa participe la Concurs si sa acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.

Pe perioada de desfasurare a Concursului, Participantii pot suna la linia de telefon dedicata Concursului: 031 400 29292 (linie telefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventuale reclamatii). Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „www.Digi-FM.ro”.

Art. 9. Taxe si impozite

Daca va fi cazul conform legislatiei fiscale aplicabile, conform prevederile contractului de Parteneriat, Casa Rusu are obligatia de a calcula, retine de la Participantii castigatori si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezinta 16% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).

 Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.

Art. 10. Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nici o raspundere si nu vor putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul Concursului. Intreaga raspundere in legatura cu premiile revine Casei Rusu.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor Participanti la Concurs de a accesa numarul de telefon 0774 600 600, liniile telefonice puse la dispozitie sau a aparatelor telefonice ale acestora.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pe cale de consecinta, oricare dintre premii nu este transmisibil catre terti decat ulterior predarii acestora castigatorilor, in conditiile legii.

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.

Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului in vederea participarii la si pe durata participarii la emisiunile „Digi FM” in cadrul carora au loc sesiunile de Concurs precum si tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului dupa caz.

Art. 12 Incetarea Concursului

Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:

 • implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;

 • aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;

 • decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.